Uruchomienie nawadniania po zimie

Uruchomienie nawadniania po zimie to kluczowy etap w utrzymaniu efektywności systemu nawadniania. Odpowiednie przygotowanie instalacji nawadniającej zapobiega poważnym uszkodzeniom i zapewnia optymalne warunki dla wzrostu roślin.

Nieprawidłowe uruchomienie może prowadzić do ewentualnych nieszczelności i innych uszkodzeń, takich jak pęknięcia rur spowodowane zamarzającą wodą. To z kolei może prowadzić do nieoczekiwanych kosztów naprawy i niedostatecznego nawadniania roślin.

Zatem jak uruchomić system nawadniania, tak by nie doszło do awarii?

Inspekcja wstępna instalacji nawadniającej

Przed uruchomieniem systemu nawadniania, należy przeprowadzić wstępną inspekcję wszystkich komponentów. Sprawdź stan głowic, węży, złączy oraz główny zawór doprowadzający wodę. Wszystkie elementy powinny być w pozycji otwartej i wolne od blokad. Jeśli dopływ wody nie został zamknięty przed wystąpieniem przymrozków, to mogą wystąpić nieszczelności na wszystkich złączeniach.

Krok po kroku: sprawdzenie uszkodzeń zimowych
1. Wizualna kontrola: Oglądaj każdy element systemu, szukając ewentualnych uszkodzeń.
2. Czyszczenie i konserwacja: Oczyść filtry, głowice natryskowe oraz dysze rozpylające. Jeśli konieczne, naoliw wszelkie ruchome części.
3. Sprawdzenie systemu sterowania: Aktualizuj ustawienia sterownika w zależności od pory roku. Sprawdź poprawność styków w skrzynce zaworowej i działanie cewek elektrozaworów.

Czyszczenie i konserwacja

1. Czyszczenie filtrów i dysz
 • Wyłącz system: Zanim zaczniesz, upewnij się, że system jest wyłączony.
 • Oczyść filtry: Wypłucz je pod bieżącą wodą. W razie potrzeby użyj miękkiej szczotki.
 • Przemyj dysze: Demontuj i przepłucz dysze wodą, usuwając zanieczyszczenia.
2. Sprawdzenie głowic i dysz rozpylających
 • Inspekcja wizualna: Sprawdź, czy są uszkodzone. Reguluj kąt i zasięg rozpylania.
3. Smarowanie ruchomych części
 • Smarowanie: Użyj smaru na bazie silikonu dla ruchomych części jak zawory ręczne. Nakładaj smar oszczędnie.
Regularne przeglądy i czyszczenie zapewnią efektywną pracę systemu nawadniania przez cały sezon.

Sprawdzenie systemu sterowania

1. Kontrola programatora nawadniania
 • Aktualizacja ustawień: Upewnij się, że czasowe ustawienia programatora są zaktualizowane zgodnie z aktualnymi potrzebami. Ustaw czas startu i częstotliwość nawadniania.
2. Dostosowanie ustawień do sezonu
 • Adaptacja do pory roku: Dostosuj ustawienia programatora, uwzględniając zmiany pór roku i specyficzne potrzeby roślin, które mogą się zmieniać w zależności od temperatury i opadów.
3. Konfiguracja czujników
 • Czujniki wilgotności i opadów: Jeśli twoje systemy są wyposażone w te czujniki, sprawdź ich działanie i skonfiguruj aby automatycznie dostosowywać harmonogram nawadniania do rzeczywistych warunków. W ten sposób system będzie w stanie reagować na zmiany wilgotności gleby i ilości opadów, co zwiększa jego efektywność i oszczędza wodę.

Przeprowadzenie próbnego uruchomienia systemu nawadniania

1. Uruchomienie systemu w kontrolowanych warunkach
 • Upewnij się, że główny zawór doprowadzający wodę jest w pozycji otwartej.
 • Włącz system nawadniania za pomocą sterownika, ustawiając go na tryb ręczny lub wybierając specyficzny program testowy, jeśli jest dostępny.
2. Obserwacja działania systemu
 • Dokładnie obserwuj, jak system pracuje w każdej sekcji. Sprawdź, czy wszystkie zraszacze i głowice działają prawidłowo i czy rośliny są równomiernie nawadniane.
 • Zwróć uwagę na ciśnienie wody oraz regularność i równomierność rozprowadzania wody przez zraszacze.
3. Wyszukiwanie wycieków i uszkodzeń
 • Podczas gdy system jest włączony, dokładnie obejrzyj każdą sekcję instalacji nawadniającej, szukając wycieków, uszkodzeń rur, zraszaczy czy innych komponentów.
 • Zwróć uwagę na wszelkie nieszczelności w połączeniach i przy złączach. Sprawdź, czy woda nie wycieka z miejsc, które powinny być szczelne.
4. Ewaluacja i dokonanie korekt
 • Jeśli znajdziesz jakiekolwiek nieprawidłowości, dokonaj niezbędnych korekt lub napraw. Usuń ewentualne nieszczelności. Jeżeli trzeba, wykonaj regulację zraszaczy, naprawę uszkodzonych rur, czy wymianę wadliwych elementów.
 • Po dokonaniu poprawek, ponownie przetestuj system, aby upewnić się, że wszystkie problemy zostały rozwiązane.

Dostosowanie planu nawadniania

Do dostosowania planu nawadniania, regularnie monitoruj warunki klimatyczne i wykorzystuj czujniki opadów oraz wilgotności gleby, aby automatycznie modyfikować harmonogram w zależności od rzeczywistych potrzeb. Zwróć uwagę na indywidualne wymagania wodne różnych rodzajów roślin, które mogą się zmieniać w zależności od fazy ich wzrostu i pory roku. Aby zapewnić optymalne nawadnianie, dostosowuj częstotliwość i intensywność podlewania do obecnych warunków atmosferycznych i etapu życia roślin.

System nawadniania po zimie - zwróć się do ekspertów w tej dziedzinie

Po zimie kluczowe jest dokładne przygotowanie systemu nawadniania do nowego sezonu, aby zapewnić jego efektywność i trwałość. Ważne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i konserwacji, co nie tylko utrzyma system w dobrym stanie, ale również pomoże uniknąć niepotrzebnych awarii i kosztów napraw.

Jeśli potrzebujesz fachowej porady lub wsparcia w dostosowaniu i konserwacji i chcesz, aby Twoje systemy nawadniania działały niezawodnie, zwróć się do ekspertów odwiedzając nawadnianie.com.pl/serwis/.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu.

  Zadzwoń teraz